ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา ที่พร้อมให้การดูแลรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้การวิเคราะห์ผลถูกต้องแม่นยำ ระบบการจัดยาแบบพร้อมทานตามมื้อด้วยเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล

 

เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาทั้งกลุ่มโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย

  • อายุรแพทย์ทั่วไป
  • อายุรแพทย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ
  • อายุรแพทย์โรคปอดเเละระบบทางเดินหายใจ
  • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
  • อายุรแพทย์โรคข้อเเละรูมาติซั่ม
  • อายุรแพทย์โรคไต

     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.วิภาดา ไกรเกรียงศรี
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ข้อมูลแพทย์
พญ.อภิญญา นาคะพงศ์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุทัศน์ เจียรภัทรกุล
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
นพ.ตฤณ สุดประเสริฐ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ข้อมูลแพทย์
นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ปวัตน์ พื้นแสน
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์
นพ.เปมทัต กัลป์เสาวภาคย์กุล
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์