ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลนวเวช เราดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร แบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดี และได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

ตรวจคัดกรองโรคเชิงป้องกัน และการรักษาเมื่อพบโรค ได้แก่


โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

 • ปวดท้องเฉียบพลันหรือปวดท้องเรื้อรัง (Acute and Chronic Abdominal Pain)
 • ซีดจากการเสียเลือดในกระเพาะลำไส้ (GI Bleeding)
 • ท้องเดิน ท้องเสีย (Acute and Chronic Diarrhea)
 • ท้องผูก (Constipation, Bowel Habit Change)
 • ท้องอืด เรอมาก ผายลมมาก อาหารไม่ย่อย (Bloating, Indigestion)
 • ท้องมาน มีน้ำในช่องท้อง (Ascites)
 • โรคกระเพาะ (Gastritis, Peptic Ulcer Disease)
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease)
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome)
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease)
 • โรคลำไส้ใหญ่โป่งเป็นกระเปาะ (Diverticulosis)
 • การติดเชื้อในช่องท้อง พยาธิลำไส้ (Gastrointestinal Infection, Parasitic Disease)
 • มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Cancer of Esophagus, Stomach and Colon)

 

โรคเกี่ยวกับตับ

 • ตับอักเสบ (Acute and Chronic Hepatitis)
 • ไขมันพอกตับ (Fatty Liver)
 • ภาวะตับแข็ง (Cirrhosis)
 • ภาวะตับวาย (Liver Failure)
 • ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • นิ่วในท่อน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Common Bile Duct Stone, Cholangitis)
 • ตาเหลือง ดีซ่าน (Jaundice)
 • มะเร็งตับ (Liver Cancer)
 • มะเร็งทางเดินน้ำดี (Cancer of Biliary Tract)

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

น.ท.นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
พ.ต.ท.พญ.วริศรา ศิริจรูญวงศ์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
พญ.จิตราภา แสนโภชน์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร-การส่องกล้องขั้นสูง
ข้อมูลแพทย์
นพ.ณัฐภัทร รุจีรไพบูลย์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์