ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลนวเวช เราดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร แบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดี และได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

ตรวจคัดกรองโรคเชิงป้องกัน และการรักษาเมื่อพบโรค ได้แก่


โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

 • ปวดท้องเฉียบพลันหรือปวดท้องเรื้อรัง (Acute and Chronic Abdominal Pain)
 • ซีดจากการเสียเลือดในกระเพาะลำไส้ (GI Bleeding)
 • ท้องเดิน ท้องเสีย (Acute and Chronic Diarrhea)
 • ท้องผูก (Constipation, Bowel Habit Change)
 • ท้องอืด เรอมาก ผายลมมาก อาหารไม่ย่อย (Bloating, Indigestion)
 • ท้องมาน มีน้ำในช่องท้อง (Ascites)
 • โรคกระเพาะ (Gastritis, Peptic Ulcer Disease)
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease)
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome)
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease)
 • โรคลำไส้ใหญ่โป่งเป็นกระเปาะ (Diverticulosis)
 • การติดเชื้อในช่องท้อง พยาธิลำไส้ (Gastrointestinal Infection, Parasitic Disease)
 • มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Cancer of Esophagus, Stomach and Colon)

 

โรคเกี่ยวกับตับ

 • ตับอักเสบ (Acute and Chronic Hepatitis)
 • ไขมันพอกตับ (Fatty Liver)
 • ภาวะตับแข็ง (Cirrhosis)
 • ภาวะตับวาย (Liver Failure)
 • ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • นิ่วในท่อน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Common Bile Duct Stone, Cholangitis)
 • ตาเหลือง ดีซ่าน (Jaundice)
 • มะเร็งตับ (Liver Cancer)
 • มะเร็งทางเดินน้ำดี (Cancer of Biliary Tract)

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.จิตราภา แสนโภชน์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
น.ท.นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
พ.ต.ท.พญ.วริศรา ศิริจรูญวงศ์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
พญ.จุฬาลักษณ์ คฤหาสน์สุวรรณ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
พญ.ฐิตินันท์ วีริจิตโอฬาร
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
นพ.ดนุสรณ์ วานิชกูล
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์
นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์