ศูนย์โรคมะเร็งและโรคเลือด โรงพยาบาลนวเวช เราดูแลทุกท่านแบบองค์รวมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็ง ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เมื่อผู้ป่วยพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก จนถึงระยะสุดท้าย โดยใส่ใจทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละคน และให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

 

เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

  • การป้องกันโรค (Health Prevention) โดยให้คำแนะนำและตรวจคัดกรองมะเร็งที่ต้องตรวจทุกปี เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก 
    และมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ตรวจดูแลและรักษา ให้บริการดูแลรักษาแบบครบวงจร

     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ณัฐชดล กิตติวรารัตน์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด
ข้อมูลแพทย์
นพ.วิกรม เจนเนติสิน
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด
ข้อมูลแพทย์
พญ.นิลุบล โชคชัยธรรม
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์
นพ.ตฤณ สุดประเสริฐ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์
พญ.ณัฐกานต์ ตั้งสุขสมบูรณ์
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์