ศูนย์ไตเทียม ที่นี่คุณจะได้พบกับความรู้สึกที่ผ่อนคลายเพราะสิ่งที่เราดูแลมีมากกว่าการฟอกเลือด

 

เวลาทำการ

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. และเวลาพิเศษกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ช.ม.
  • ติดต่อ 02-483-9999 ต่อ 14029, 098-585-9407

     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.ภัทรชนน ศิริยง
อายุรศาสตร์โรคไต
ข้อมูลแพทย์
นพ.อภิชาติ พนมเริงศักดิ์
อายุรศาสตร์โรคไต
ข้อมูลแพทย์
นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
อายุรศาสตร์โรคไต
ข้อมูลแพทย์