• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

 

เห็นคุณค่า...
ใน “เวลา” ของคุณ
เพราะเราเข้าใจคุณ

เกี่ยวกับเรา

 

เรารู้ว่ามี “อีกสิ่ง”
ที่คุณอยากรักษา
เพราะเราเข้าใจคุณ

เกี่ยวกับเรา

News

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

News

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

News

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

News

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

News

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
27 YEARS OF EXPERIENCE
ศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์สุขภาพหญิง
(Women’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลนวเวช เราให้บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ด้วยความใส่ใจ และบริการเฉพาะด้านนรีเวช ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางนรีเวชของสตรีในแต่ละช่วงวัยแบบครบวงจร โดยทีมสูตินรีแพทย์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพเด็ก
(Children’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช ดูแลใส่ใจเด็ก ๆ เสมือนคนในครอบครัว เรามีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม และป้องกันโรค แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในทุก ๆ มิติ พร้อมเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมเละป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการแยกพื้นที่บริการระหว่างเด็กป่วย กับเด็กที่มารับวัคซีนและเข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออกจากัน นอกจากนี้ยังเพิ่มความอุ่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้วยระบบ Assess Control ในหอผู้ป่วยและแผนกทารกแรกเกิด ที่ช่วยคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ผู้ป่วยใน และเรายังเตรียมพร้อมรับมือกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติเด็กทุกวินาที ตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
เปิดให้บริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
(Check Up Center)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช พร้อมดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรัก ด้วยโปรแกรมประเมินสภาวะสุขภาพที่หลากหลาย โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ประเมินสุขภาพของคุณ ด้วยความทุ่มเทและความเข้าใจ ทีมบุคลากรของเราให้บริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ และรวดเร็ว เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
(Musculoskeletal Center)

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนวเวช ห่วงใยและเข้าใจผู้ที่มีความเจ็บปวดด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เราจัดเตรียมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย และได้นำวิทยาการสมัยใหม่ อย่างการผ่าตัดกระดูกโดยวิธีจุลศัลยกรรมมาใช้ในการรักษาควบคู่กับการทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม
(Internal Medicine)

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา ที่พร้อมให้การดูแลรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้การวิเคราะห์ผลถูกต้องแม่นยำ ระบบการจัดยาแบบพร้อมทานตามมื้อด้วยเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
นัดหมายแพทย์
เทคโนโลยีการรักษาของเรา

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัยขั้นสูง
โดยความร่วมมือระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช

ข่าวสารและข้อมูลทางการแพทย์