• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต (ICU/CCU)

ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต เป็นห้องที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ด้วยเครื่องมือที่ตอบโจทย์ต่อความจำเป็นในภาวะวิกฤต พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

ค่าบริการห้องพัก

 • ค่าบริการห้องพัก 1,600 บาท / วัน
 • ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท / วัน
 • ค่าบริการพยาบาล 3,400 บาท / วัน
 • ค่าอาหาร 600 บาท / วัน
  ราคารวม 5,800 บาท / วัน

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำภายในห้องพักผู้ป่วย (ทุกห้อง)

  • เตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า (Multicare critical care bed)
  • Bed side monitor
  • ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์
  • ระบบแสงในห้องพัก ช่วยเรื่องการผ่อนคลายและช่วยในการบำบัดสภาพจิตใจ
  • ปุ่มกดเรียกพยาบาล (Nurse call)
  • ชุดอุปกรณ์ของใช้ในโรงพยาบาล

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Call Center โทร. 0 2483 9999