ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST

1600 ฿

รหัสสินค้า: PC00401-PC00450 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม-14 เมษายน 2564
2. ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม-30 มิถุนายน 2564
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
4. โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น หรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้
5. คูปองนี้สามารถเปลี่ยนมือได้
6. คูปองนี้สามารถเข้ารับบริการได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น
7. ผู้รับบริการจะต้องนำคูปองมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
8. ผู้รับบริการกรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการทดสอบ 2 ชั่วโมง ควรงดอาหารมัน งดดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
9. ผู้รับบริการกรุณาสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ที่ใส่สบาย และรองเท้าที่เหมาะกับการออกกำลังกาย
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 วัน โทร 02 483 9999

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.