ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CT-Colonography)

8000 ฿

รหัสสินค้า: PC00701-PC00750 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม-14 เมษายน 2564
2. ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม-30 มิถุนายน 2564
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมค่าฉีดสี)
4. โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น หรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้
5. คูปองนี้สามารถเปลี่ยนมือได้
6. คูปองนี้สามารถเข้ารับบริการได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น
7. ผู้รับบริการจะต้องนำคูปองมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
8. ผู้รับบริการต้องมีการจำกัดอาหาร โดยรับประทานอาหารน้ำๆ ประเภทซุปใสล่วงหน้าก่อนการตรวจ 1 วัน
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 วัน โทร.02 483 9999

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.