ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ Thin Prep Pap Test

1000 ฿

รหัสสินค้า: PC00301-PC00350 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 – 14 เมษายน 2564
2. ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
4. โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น หรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้
5. คูปองนี้สามารถเปลี่ยนมือได้
6. คูปองนี้สามารถเข้ารับบริการได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น
7. ผู้รับบริการจะต้องนำคูปองมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
8. ผู้รับบริการควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจ
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 วัน โทร 02 483 9999

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.