• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่อง IQon Spectral CT Scan

เครื่อง IQon Spectral CT Scan รุ่นล่าสุดจากฟิลิปส์ เป็น CT Scan เครื่องแรกและเครื่องเดียวของโลก ที่สามารถสแกนผู้ป่วยแบบ Real Time Spectral ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการวินิจฉัยด้วยภาพ Spectral จึงให้ผลการตรวจที่ละเอียด แม่นยำ ตั้งแต่การตรวจครั้งแรก ต่างจากเครื่อง CT Scan รุ่นเดิมๆ ที่ต้องมีการส่งตรวจด้วยเครื่องมืออื่นเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลตรวจ จึงช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการตรวจของผู้ป่วยแต่ละครั้ง นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจใน IQon Spectral CT Scan ยังให้ภาพคมชัด จึงสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะ หลอดเลือดและสมองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยใช้ปริมาณรังสีและ contrast Media ที่น้อยกว่าการตรวจด้วยเครื่อง CT ทั่วไป