• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ลูมิฟาย

ลูมิฟาย อุปกรณ์อัลตราซาวน์แบบพกพาเพื่อการเข้าถึงการรักษาที่ง่ายและสะดวกขึ้น จากการพัฒนาโดยฟิลิปส์ มาพร้อมหัวตรวจอัลตราซาวด์ 3 แบบ ได้แก่ Curved arrays, Sector array และ Linear array เพื่อสำหรับการตรวจในแต่ละอวัยวะ สามารถเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และยังสามารถส่งต่อข้อมูลภาพออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ  โซลูชันอัลตราซาวน์ Lumify สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android และ IOS โดยมีเทคโนโลยีหัวตรวจอัลตราซาวด์ขั้นสูงและมาพร้อมระบบบริการด้านไอทีที่ช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ทำให้บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลกับข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่