โปรโมชั่นดูแลสุขภาพหัวใจ (Heart Screening Program) (ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram))

ศูนย์โรคหัวใจและทรวงอก (Cardiology Center)

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปสำหรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น หรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1-3 วัน โทร 02 483 9999

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 2,900 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+