Promotion ครบรอบ 2nd Anniversary ก้าวสู่ปีที่สาม Offline

รายการ ราคา
ขูดหินปูน (เบิกประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย) ดูรายละเอียด 900 บาท จองแพ็กเกจ
ตรวจสุขภาพฟันพร้อมเอกซเรย์ตรวจหารอยโรคและภาพรวมของฟันทั้งปากและขูดหินปูน ดูรายละเอียด 1,590 บาท จองแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร แบบได้ยาหลับ (EGD) ดูรายละเอียด 10,450 บาท จองแพ็กเกจ
โปรแกรมการตรวจส่องกล้องลำไส้ แบบได้ยาหลับ (Colonoscope) ดูรายละเอียด 13,300 บาท จองแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ แบบได้ยาหลับ (EGD&Colonoscope) ดูรายละเอียด 19,950 บาท จองแพ็กเกจ
ทดสอบวิเคราะห์ความผิดปกติการนอนหลับ การนอนกรน แบบใช้เครื่องช่วยหายใจ Sleep Lab (CPAP) ดูรายละเอียด 12,500 บาท จองแพ็กเกจ

รายการ

ขูดหินปูน (เบิกประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย)

ราคา 900 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

ตรวจสุขภาพฟันพร้อมเอกซเรย์ตรวจหารอยโรคและภาพรวมของฟันทั้งปากและขูดหินปูน

ราคา 1,590 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร แบบได้ยาหลับ (EGD)

ราคา 10,450 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

โปรแกรมการตรวจส่องกล้องลำไส้ แบบได้ยาหลับ (Colonoscope)

ราคา 13,300 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ แบบได้ยาหลับ (EGD&Colonoscope)

ราคา 19,950 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

ทดสอบวิเคราะห์ความผิดปกติการนอนหลับ การนอนกรน แบบใช้เครื่องช่วยหายใจ Sleep Lab (CPAP)

ราคา 12,500 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ