โปรแกรมตรวจต้อหิน

รายการ ราคา
โปรแกรมตรวจต้อหินและจอประะสาทตา ดูรายละเอียด 2,990 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมเลเซอร์มุมตาแคบและต้อหินเฉียบพลัน / 1 ข้าง ดูรายละเอียด 11,900 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

โปรแกรมตรวจต้อหินและจอประะสาทตา

ราคา 2,990 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมเลเซอร์มุมตาแคบและต้อหินเฉียบพลัน / 1 ข้าง

ราคา 11,900 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ