โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่ายแบบไม่งดน้ำและอาหาร

 

 • Physical Examination ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
   
 • Vital Signs ตรวจวัดสัญญาณชีพ
   
 • BMI ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
   
 • Blood Tests การตรวจเลือด
  • CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
  • Uric Acid ตรวจหาระดับกรดยูริค
    
 • Blood Sugar Test การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • HbA1c ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด
    
 • Lipid Profile การตรวจระดับไขมันในเลือด
  • Cholesterol ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดคอเลสเตอรอล
  • HDL ตรวจระดับไขมันชนิดดี
  • LDL ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี
    
 • Kidney Function Test ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine Plus eGFR
    
 • Liver Function Tests ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT/AST
  • SGPT/ALT
    
 • Urine Examination ตรวจปัสสาวะ
  • Urinalysis ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
    
 • Cardiac Investigation ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ
  • EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
    
 • X-Ray เอกซเรย์
  • Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด
  • Bone density L-Spine&Hip การตรวจความหนาแน่น 2 ส่วน กระดูกสันหลังและสะโพก
    
 • Eye Examination ตรวจตา
  • Visual Acuity การตรวจวัดระดับสายตา
  • Color Vision Test การตรวจตาบอดสี
    
 • Other Examination ตรวจอื่นๆ
  • Check up Report book สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
  • Hospital Service Fee บริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
  • Nursing Service Fee บริการพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก

    

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Premium Check Up Center)

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปสำหรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินได้
 • ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ   โทร 02 483 9999
 • ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ภายใน 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 2,900 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

-
+
//