• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
Dr. Drive Thru
หน่วยการตรวจโควิดในรถ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์