• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ร.อ.พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ

  • - อายุรศาสตร์การนอนหลับ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก