• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

วุฒิการศึกษา

    • -2525-2530 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • -2534-2536 แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    • -2537-2538 โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาในเด็กและ Oncology Fellowship โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก