• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.เอื้องนภา คงถาวร
ศูนย์ตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
    • - สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2557
    • - อนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2559

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา