• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.เรณู อาจปรุ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

วุฒิการศึกษา

    • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2537
    • - วุฒิบัตรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2537

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตรวจสุขภาพ