• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.เรณู อาจปรุ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2537
    • - วุฒิบัตรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2537

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตรวจสุขภาพ