• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.เพ็ญพรรณ ทัตทวี
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

  • - เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • - แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • - แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมเฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลตำรวจ
  • - Advanced Cardiovascular Life Support โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก