• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.เพ็ญพรรณ ทัตทวี
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก