• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.เต็มหทัย นาคเทวัญ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2559 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • - พ.ศ.2560 : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต