• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.อัมภาพันธ์ อยู่พงษ์พิทักษ์
ศูนย์ศัลยกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556
    • - วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม