• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.อรกมล ชัยเลิศ
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2522
    • - รังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558
    • - Intervention Neuroradiologist

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย