• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.อภิชญา ทีฆอริยภาคย์
ศูนย์ หู คอ จมูก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ 2556
    • - โสต คอ นาสิก กองโสต คอ นาสิก กรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2562

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก