• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สุวภัทร อินทปัญญ์

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านภาพวินิจฉัยขั้นสูง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552
    • - วุฒิบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ