• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สุนิศา เสาวรรณ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

วุฒิการศึกษา

    • - 2541-2547 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    • - 2547-2550 : โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
    • - 2550-2553 : กุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • - 2554-2556 : กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก