• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สุธรรมา นิ่มสกุล
ศูนย์ หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิการศึกษา

  • -พ.ศ.2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศรีนครินทรวิโรต
  • -พ.ศ.2558 International Resident at Asan Medical Center, Korea
  • -พ.ศ.2559 วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
  • -พ.ศ.2562 International fellowship at Samsung Medical Center ,Korea
  • -พ.ศ.2563 วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า รพ.จุฬาลงกรณ์
  • -พ.ศ.2556 วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก