• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สุธนี สนธิรติ
ศูนย์ตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
    • - จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556
    • - ด้านโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา