• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สุธนี สนธิรติ
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • - ประกาศนียบัตรศึกษาดูงานด้านจักษุตกแต่งเสริมสร้างและการดูแลผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • - ประกาศนียบัตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • - ประกาศนียบัตรอบรมการผ่าตัดเปลือกตา การทำตาสองชั้นจาก Seoul Clinic เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
  • - ประกาศนียบัตรอบรมการผ่าตัดแก้ไขสายตาโดย FemtoLASIK และ SMILE จาก BGN Eye Clinic กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา