• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สุจิมา ตั้งจินตนาการ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2556
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2561
    • - อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2564
    • - Neuroimaging (Graduate in 2021)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ