• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สุจิมา ตั้งจินตนาการ
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2556
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2561
    • - อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2564
    • - Neuroimaging (Graduate in 2021)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย