• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.สาธนี งามสง่า
ศูนย์ หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิการศึกษา

  • -2549 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • -2561 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การวิจัยและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • -2555 : วุฒิบัตรสาขา โสต สอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • -2559 : เกียติบัตรด้านการผ่าตัดจมูก จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • -2558 : ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจมูก จากสมาคมโรคจมูก(ไทย)
  • -2555 : เกียรติบัตรด้านผู้เชี่ยวชาญหูและกระดูกหู จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • -2554 : Certificate Craniomaxillofacial Fracture Management from AOCMF 2011
  • -2553 : ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหูและกระดูกเทมโพรัล จากโรงพยาบาลราชวิถี
  • -2553 : ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคศีรษะและลำคอทางคลินิก จากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
  • -2552 : ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคศีรษะและลำคอเบื้องต้น จากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก