• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ศศิ ใหญ่สว่าง
ศูนย์ตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
    • - จักษุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561
    • - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา