• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ศศิ ใหญ่สว่าง
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเวชศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติเชิงก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
  • แห่งประเทศไทย (กรกฎาคม 2564)
  • - Certificate as a Fellow of International Council of Ophthalmology (ICO)
  • - Certificate in International Observership in Cornea Diseases and Ophthalmology, Byer Eye Institutes, Stanford University School of Medicine
  • - Certificate in The Telephone & Telemedicine in Clinical Medicine: An Instrument of Opportunity & Risk from the Harvard Medical School
  • - Certificate from World National Geographic Society in Recognition of Support of this Nonprofit Scientific and Educational Organization Chartered in 1888 for Diffusing Geographic Knowledge and Promoting Research and Exploration
  • - Certificate in the Second Step of National Medical License in the 94.80th Percentile from Center for Medical Competency Assessment and Accreditation (CMA)
  • - Certificate in the First Step of National Medical License in the 96.10th Percentile from Center for Medical Competency Assessment and Accreditation (CMA)
  • - Certificate in participation in Biology Camp in The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra (POSN)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา