• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ศรัญญา ยุทธโกวิท
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
    • - Neurovascular Charite, Universitat of Medicine, Berlin, Germany ปี 2556

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง