• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - 2541-2546 : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2546-2547 : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
    • - 2550-2553 : สูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
    • - 2556-2558 : มะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง