• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง