• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วิชชุดา เทียมพยุหา
ศูนย์ หู คอ จมูก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555
    • - แพทย์เวชปฎิบัติ โรงพยาบาลเลย ปี 2556
    • - โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2562

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก