• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2550
  • - ACLS คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2558-ปัจจุบัน
  • - Spine Fellowship ปี 2017
  • - อนุประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา ปี 2560
  • - ประสาทศัลย์ ปี 2557
  • - Spine

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง