• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วริษฐา เล่าสกุล
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

    • -พ.ศ.2556 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1
    • -พ.ศ.2562 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • -พ.ศ.2564 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • -พ.ศ.2565 : ลำดับที่ 1 Part Investigation อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก