• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พ.ต.ท.พญ.วริศรา ศิริจรูญวงศ์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินอาหารและตับ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร