• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วราลี อภินิเวศ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
    • - Master of Sciences in Health Development ปี 2016
    • - วุฒิบัตรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2551
    • - วุฒิบัตรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2549

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตรวจสุขภาพ