• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.วรรณกานต์ เพ็ชรรุ้งรัตน์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2551 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2556 : วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู