• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ลลิตา เลิศธีรวัฒนา
ศูนย์ศัลยกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2556
    • - วิสัญญีวิทยา จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี 2561
    • - การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anestheasia) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม