• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ลลิตา เลิศธีรวัฒนา
วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2556
    • - วิสัญญีวิทยา จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี 2561
    • - การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anestheasia) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วิสัญญีแพทย์