• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.รัตนา คุณติรานนท์
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529
    • - รังสีวิทยาทั่วไป ปี 2533
    • - อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพประสาทรังสีวินิจฉัย ปี 2553
    • - Neuroradiology

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง