• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ยิ่งทิพย์ พันธ์พิเชฐ
ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559
    • - รังสีแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม