• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ยิหวา สุขสวัสดิ์
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

วุฒิการศึกษา

    • - 2544-2550 : คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า
    • - 2550-2553 : โรงพยาบาลสุรนารี
    • - 2553-2556 : เวชศาสตร์กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2557-2559 : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก