• ไทย
 • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.มัณฑพรรณ รอดจิตต์

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553
  • - ภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563
  • - Diploma Thai Subspecialty Board of Diagnostic Neuroimaging ปี 2020
  • - Diploma of Thai Board of Diagnostic Radiology ปี 2018
  • - Neuroradiologist

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ