• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสิต
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้าน Cardiovascular Imaging

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2543
  • - อนุมัติบัตร ภาพวินิจฉัยชั้นสูง ปี 2560
  • - Research Fellowship in Non-invasive Cardiovascular Imaging Wake Forest University School of Medicine, NC, USA ปี 2007
  • - รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2548
  • - Cardiovascular Imaging (CT/MR/doppler ultrasound)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย