• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ภาสว่าง ข้อมงคลอุดม
ศูนย์ศัลยกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2555
    • - วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2560
    • - อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ (คาดว่าสำเร็จปี 2565)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม