• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.ภัทรสุดา ลีลารุจิเจริญ
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ปี 2558
    • - ภาพวินิจฉัยขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย