• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พิมพ์ชนก ปาละวิสุทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ทั่วไป Internal medicine

วุฒิการศึกษา

    • - 2557 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    • - 2559 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
    • - 2563 : แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม