• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
พญ.พลอย วิเศษสาธร
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย